Osobní konzultace

 

Každý z nás se během svého života dostává do více či méně závažných a tíživých životních situací. V tu chvíli často nevíme jak situaci řešit, případně se uchýlíme ke krátkodobým řešením v podobě svěření se do rukou různých šarlatánů a podvodníků, braní léků bez dohledu odborníka, alkoholu, drog, atd ...  Často však situaci chceme řešit konstruktivní formou, ale nevíme na koho se obrátit pro pomoc, máme různé obavy a úzkosti, že nám např. druzí nebudou rozumět, nevíme kde začít, při sdělení toho, jak moc je obtížná naše situace, proto raději tiše trpíme a přitom pomoc je vždy nablízku. Odehrává se v nás mnoho pocitů, nejčastěji takových, že nerozumíme sami sobě, tomu co se kolem nás děje, ocitáme se ve stavu, jako bychom zůstali zde na Zemi úplně sami. V případě že vyhledáme nějakou pomoc, často se setkáme s nepochopením, v horším případě nám "pomoc" druhých ještě přitíží, neboť ne každý nám je schopen porozumět a je mezi námi i mnoho lidí s pokřiveným charakterem, kteří se jen přiživují na našem trápení. Každá negativní zkušenost tak může vést k dalšímu prohloubení našeho strádání, ale jen vůlí nepřestat hledat pomoc, nakonec dokážeme pomoc nalézt. Jsem zvyklý na to, že si lidé myslí, že se nebudou umět vyjádřit a říci co mají přesně za problém, ale mohu Vás ujistit, že často rozumím i beze slov, resp. díky své silné empatii (která mi po většinu života spíše ubližovala, dokud jsem se s ní nenaučil pracovat) umím slyšet nevyřčené a vidět věci zdánlivě skryté.

Během svého života se na mne obrátilo s prosbou o pomoc již mnoho lidí a vyslechl jsem mnoho osobních životních příběhů a osudů velkého množství lidí napříč všemi věkovými, společensky postavenými a profesními skupinami (ve skutečnosti jsou to jen určité role, které hrajeme, podstata každého z nás je stejná) a mám zkušenost zejména s tím jak bez ohledu na to jaký společenský statut konkrétní člověk měl, se opakuje stále jedna věc a tou je, že tito lidé ve svém životě nejsou šťastní a hledají svoji "Cestu za Štěstím". Příčin toho proč lidé nejsou štastní je ohromné množství a vyjmenovat zde všechny je téměř nemožné, neboť každého trápení je svým způsobem specifické a jedinečné. Uvedu tedy jen namátkou s čím se lidé na mě obrací - problémy v partnerství (domácí násilí, nevěra, sex, nefunkční partnerská komunikace, apod...) problémy ve vztazích (v rodině, mezi přáteli, na pracovišti), různé zdravotní problémy (ty samozřejmě vždy bezprostředně souvisí s naší psychikou a životem, který vedeme), různé ztráty (blízké osoby, zaměstnání, majetku), ta škála je opravdu velmi pestrá.

Vykonal jsem již mnoho takových setkáních a vedl mnoho rozhovorů s těmito lidmi a vždy bylo patrné, že už jen samotné sdělení toho co druhého tíží bylo pro ně velikou úlevou. Samotné sdělení však jen poskytne určitou dílčí pomoc, vždy je ale nutné začít konstruktivně pracovat na řešení své životní situace. Při svých "sezeních" (u kterých se však častěji procházíme v přírodě), tak s klienty vždy hledáme individuální cestu nejprve k dosažení stabilizace jejich života a následně pak hledáme příčiny toho, proč se v životě dostali tam kam se dostali, neboť úplné pochopení příčin stavu, ve kterém se dotyčný nalézá, je klíčem a tedy nezbytnou součástí k otevření zámku dveří, k porozumění životu a ke své cestě za štěstím. Možná Vás nyní napadne otázka a kdy přijde na řadu to naučit Vás jak být v životě šťastný? To není možné nikoho naučit, je to stav vědomí a k tomu se dotyčný dopracuje právě tím, že pochopí příčiny svého neutěšeného stavu, nalezne to kým ve skutečnosti je, svou pravou podstatu a toto vědomí pak již umožní dotyčnému nejen vyřešit svou tíživou životní situaci, ale dovolí mu začít být opravdu šťastný i po zbytek svého života. Nakonec každý vždy poděkuje za to, že mu Život umožnil, byť formou, kterou zpočátku považoval za nepřijatelnou, probudit se z ošklivého snu a tento sen se pak již navždy stane jen mlhavým oparem v ostrých konturách Života opravdového, Života ve štěstí a radosti.

Ze zkušenosti s klienty také vyplynulo, že mnozí z nich se za své problémy často stydí, bojí se o nich mluvit ve svém okolí, bojí se prozrazení i ze strany, kde by anonymita měla být zaručena, např. lékařů, apod ... a proto veliký důraz kladou na absolutní diskrétnost a anonymitu, zejména zpočátku budování našeho vztahu. Pro mě je toto naprosto pochopitelné, neboť rozumím tomu, co tito lidé prožívají a takovéto úzkostné pocity jsou v těchto situacích naprosto přirozené. V mnoha případech má diskrétnost a absolutní anonymita i své logické opodstatnění, neboť mnoho mých klientů jsou i lidé, kteří žijí ve vztazích, kde je přítomno domácí násilí, či jiné formy násilí, vyhrožování, zastrašování, atd ... Konzultace jsou proto postaveny tak, že zejména zpočátku komunikujeme prostřednictvím elektronické komunikace a v případě osobního setkání se scházíme na veřejných místech, vzájemně si nesdělujeme jména či jiné identifikační údaje, tedy konzultace se vede pouze o tématu klienta a tímto opatřením je zajištěna maximální diskrétnost a anonymita klienta.

Nabízím Vám tedy možnost sjednání individuální osobní konzultace, na které jsem připraven vyslechnout Váš osobní příběh a být průvodcem na Vaší "Cestě za Štěstím". Na osobní konzultaci se můžete objednat prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Prostřednictvím e-mailové adresy se na mě můžete i obrátit s jakýmkoli Vaším dotazem, každému rád odpovím.

Joomla SEF URLs by Artio